תקנון האתר של גברת תות

 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר של גברת תות! (להלן: "האתר"). הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם לשימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או שימוש ו/או רכישה שיעשו מצדך (להלן: ״המשתמש/ת״) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוח/ה לבין מפעילת האתר (להלן: "המפעילה"). שימושך באתר מהווה הסכם לתקנון המפורט להלן, וכן התחייבות לפעול על פיו.

כללי

האתר הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית, ומשמש למכירת פריטי המותג ״גברת תות״. המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט באמצעות האתר, או באמצעות מכירה טלפונית.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור, ניתן לפנות למפעילת האתר, במייל: info@miss-strawberry.co.il או בטלפון: 054-2238881. כתובת למשלוח דואר: הילי ג׳פרי-צוקר, ת.ד. 268, הוד השרון, 45102.

 

קניין רוחני

​האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות טקסטים, איורים, צילומים, שמות, סימנים מסחריים וכיו"ב (להלן: "המידע"), המוצרים הנמכרים בו (להלן: "המוצרים"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו, שייכים באופן בלעדי למפעילה או לצדדים שלישיים אשר העניקו למפעילה זכויות שימוש בהם ומוגנים ע"י חוקי זכות יוצרים של מדינת ישראל. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעילה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

רכישת מוצרים

​כל המוצרים מוצעים למשתמש/ת לרכישה במחיר הנקוב באתר. במידה ויבקש/תבקש המשתמש/ת לקבל את המוצרים באמצעות משלוח, יתווספו למחיר דמי משלוח. פעולת הרכישה של המוצרים באתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal בלבד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא קבלת אישור של חברת האשראי, אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש/ת המשתמש/ת לבצע את פעולת הרכישה לביצוע העסקה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי המשתמש/ת. לצורך השלמת פעולת הרכישה, על המשתמש/ת למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה. 

המפעילה מציעה מוצרים לרכישה באתר בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 

פרטים אישיים

בעת ביצוע רכישה באתר, על המשתמש/ת להזין למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה הפרה של תקנון האתר. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, נעשה שימוש למטרת ביצוע אותה המטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הלקוח/ה, הוצאת קבלה וכו׳), ובכפוף לתנאי תקנון זה בדבר מסירת מידע לצד שלישי להלן.

המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה שכל הפרטים והנתונים שהוא/היא מוסר/ת במסגרת השימוש באתר הינם נכונים ומדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
המשתמש/ת אשר ימסור/תמסור את פרטיו/ה באתר במסגרת שימושו/ה באתר, עושה זאת על פי שיקול דעת/ה ורצונו/ה החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על המפעילה.

 

מידע סטטיסיטי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, בשמך ובכתובתך, מוצרים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, מוצרים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה רשאית להשתמש בפרטים שמסר/ה המשתמש/ת במסגרת ביקורו/ה באתר, ללא כל הודעה מוקדמת, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש/ת אישית באופן שמי.

 

עוגיות (Cookies)

החברה עשויה להשתמש ב"עוגיות", לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות הרגלי השימוש באתר ולזהות דפוסי תעבורת משתמשים, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קובץ "עוגייה" יכול לכלול מידע כגון מספר זיהוי משתמש שהאתר משתמש בו על-מנת לזהותך.
במידה והנך מעדיף/ה שלא לקבל "עוגיות" במהלך גלישתך באתר, הנך יכול/ה להגדיר את הגדרות הדפדפן באופן המבקש רשותך לקבלת ה"עוגיות" בכל פעם באופן פרטני, או לחלופין לסירוב באופן גורף לקבלת "עוגיות" באשר הן. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, נא בדוק/בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת כיצד תוכל/י למנוע את השימוש ב"עוגיות" במחשבך, עם זאת, לתשומת לבך - ככל שתמנע/י את השימוש בעוגיות במחשבך, יתכן שהמוצרים לא יהיו זמינים עבורך והנתונים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך באתר יימחקו.

 

מסירת מידע לצד שלישי

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מידע סטטיסטי, ככלל, המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים. אולם, המפעילה רשאית להעביר במקרים לרבות אלו המפורטים להלן, אך לא רק, והנך נותן/ת בזאת את הסכמתך להעברת הפרטים כאמור:

  • אם המשתמש/ת ירכוש/תרכוש מוצרים באתר, יועבר לצדדים שלישיים המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

  • העברת פרטי המשתמש/ת נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של המפעילה על-פי תקנון זה.

  • אם המשתמש/ת ביצע/ת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/למפעילה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.

  • אם המשתמש/ת עשה/תה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

  • אם המשתמש/ת הפר/ת את תנאי תקנון זה.

  • אם התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש/ת לצד שלישי.

  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המפעילה.

האתר נבנה על פלטפורמת Wix.com Ltd, ("וויקס") המאפשרת למפעילה למכור את המוצרים.

ייתכן שהמידע האישי שלך ייאסף ויישמר על ידי וויקס. למידע נוסף, ייתכן שתרצה\י לקרוא את תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של וויקס בקישורים להלן:

http://www.wix.com/about/terms-of-use

http://www.wix.com/about/privacy

 

 

אספקת מוצרים

​אספקת המוצרים תתבצע באיסוף עצמי או במשלוח באמצעות שירות "Box2Box" (להלן: "Box2Box") או באמצעות דואר ישראל בע״מ (להלן: ״רשות הדואר״). המפעילה תעשה מאמצים סבירים לשלוח הזמנות בתוך 1-3 ימי עסקים ממועד התשלום, אלא במקרים חריגים של הזמנות אישיות. במקרים מסוג זה, יתואם זמן אספקה מול הלקוח/ה. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוזן על ידי המשתמש/ת למערכת.
במקרה של עיכובים באספקת המוצר התלוי ב-Box2Box או ברשות הדואר, המפעילה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או תביעה נגד המפעילה. 

 

מדיניות ביטולים

​ביטול העסקה ותוצאותיו יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה׳ לחוק הגנת הצרכן.

זכותו/ה של המשתמש/ת לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למפעילה, בדואר או בתקשורת אלקטרונית, עד 14 יום מקבלת המוצר, בתנאי שלא נפתחה אריזתו המקורית ושלא נגרם לו נזק על ידי המשתמש/ת. לא ניתן לבטל עסקה של מוצר שיוצר במיוחד עבור המשתמש/ת.
בהתאם לתנאים אלו, חלה חובת החזרת המוצר לכתובת משלוח הדואר של המפעילה, למעט במקרים בהם הביטול נבע מפגם במוצר.
ביטול עסקת הרכישה שלא לפי תנאים אלו, לא יהיה לו כל תוקף.

 

היעדר אחריות

המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי או אגבי, במישרין או בעקיפין, עקב, בקשר עם, או הנובע מגישה לאתר, או השימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש/ת בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

השימוש באתר ובתוכן האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא כל התחייבות מצד המפעילה. לאור זאת, המפעילה תהא פטורה מכל אחריות או חובות ביחס לתוכן האתר, לרבות מהימנותו, דיוקו וטעויות המופיעות בו;

המפעילה אינה מתחייבת כי האתר יופעל ללא הפרעה, או בלי טעויות, או הפסקות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשב המפעילה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. לאור האמור, המשתמש/ת מוותר/ת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי המפעילה כתוצאה משימוש בלתי מורשה באתר ו/או מחשבי המפעילה.
המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש/ת או לכל רכוש אחר של המשתמש/ת, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 

הדין ומקום השיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

שונות

הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו;

אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

​מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. שינוי בתקנון יכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף.

© כל הזכויות שמורות להילי ג׳פרי-צוקר

משלוח חינם

רכישה מאובטחת

אני קשובה לכם